Zapraszamy do biura sprzedaży S&O Developer w Kaliszu

S&O Developer Sp. z o.o. J. Sadowski & S. Ostrochalski

ul. Zamkowa 9, 62-800 Kalisz

TELEFON: +48 501 069 415

E-MAIL:  sprzedaz@sando-developer.pl

Partnerskie biura sprzedaży

lokacja-logo

ul. Zamkowa 9
62-800 Kalisz

TELEFONY:
62 767 11 42 – stacjonarny
500 151 131 – Kazimiera
798 311 441 – Piotr
508 949 154 – Dariusz

Dane rejestrowe

S&O Developer Sp. z o.o.
J.Sadowski & S.Ostrochalski
62-800 Kaliszu, ul. Zamkowa 9
NIP 618-212-26-79

kontakt@sando-developer.pl

S&O Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000370047 o kapitale zakładowym i wpłaconym 350.000 zł,